#oceania

1 z tym tagiem.

Ślady osadnictwa rdzennych mieszkańców Australii sięgają 40 tysięcy lat wstecz (na ten okres datowane są najstarsze znaleziska). Od tamtego…

Czytaj