Dasz wiarę?

Strona 8

Postać Heraklesa jest i była znana przez całe wieki. Sięgająca korzeniami w epokę brązu, niezwykle popularna w starożytności, „odkryta” na…

Czytaj

Kabała (hebr. „otrzymywanie”) to nurt mistyki żydowskiej rozwijający się w średniowieczu, ale korzeniami sięgającymi w starożytną gnozę i…

Czytaj

Chrześcijanie nazywali go herezją. Gnostycy odwoływali się do niego jako źródła wiedzy o świecie. Wielkie imperia przez wieki na zmianę…

Czytaj

ISKCON czyli Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (tzw. Hare Kryszna albo krzysznaici) znane jest w Polsce głównie za sprawą…

Czytaj

Ikonoklazm, czyli dosłownie „kruszenie obrazów”, to jedno z nielicznych bizantyjskich słów, które są używane do dzisiaj. Słowem tym określa…

Czytaj

„Przeklęta protestancka herezja dotarła i tutaj. Kult Amidy jest tu tym, czym wiara luterska w Europie; bo twierdzą oni, że do zbawienia nie…

Czytaj

Kultura Celtów (lub Galów) była jedną z trzech najważniejszych starożytnych kultur, obok greckiej i scytyjskiej w starożytności. Ich kolebką…

Czytaj

Zacznijmy od mitologii: Apollo był synem Zeusa i bogini Leto. Po urodzeniu bóg dostał od ojca lirę, złotą przepaskę i rydwan zaprzężony w…

Czytaj

Kiedy w roku 1638 wszyscy Europejczycy, w tym katoliccy misjonarze, zostali wygnani z Japonii, władze kościelne w Rzymie sądziły, że to…

Czytaj

Islam, jak każda religia, nie obył się bez mistyki. O ile w chrześcijaństwie (a także w buddyzmie) mistyka rozwijała się głównie w…

Czytaj